Obnovljivi izvori energije


Kontakt

Mrežni fotonaponski sustavi

Mrežni fotonaponski sustavi su trenutačno najpopularniji oblik iskorištavanja Sunčevog zračenja, budući je zakonskom regulativom uređen sustav poticanja za energiju isporučenu iz takvih postrojenja. S tehničke strane, radi se o relativno jednostavnim sustavima koji se sastoje od dvije glavne komponente:
 • fotonaponski generator (fotonaponski moduli koji proizvode istosmjernu struju i obično su povezani u nizove – stringove)
 • izmjenjivač (jedan ili više stringova odvodi se prema izmjenjivaču – inverteru, koji istosmjernu električnu energiju pretvara u izmjeničnu električnu energiju mrežnih karakteristika pogodnu za isporuku u javnu mrežu (230/400V, 50Hz)
Uz navedeno srce sustava, sastavni dijelovi sustava su neizostavno aluminijska potkonstrukcija, razvodni ormari, kablovi. Mrežni fotonaponski sustavi – sunčane elektrane,prema zakonskoj regulativi grubo mogu biti podijeljeni: po izvedbi i snazi
 • INTEGRIRANE (elektrane smještene na legalno sagrađen objekt)
  • elektrane do uključivo 10 kW
  • elektrane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW
  • elektrane snage veće od 30 kW do uključivo 300 kW
 • NEINTEGRIRANE (samostojeći sustavi postavljeni na zemljište)

 • Što se tiče ekonomskog aspekta ovakvih sustava, trenutačno je u Hrvatskoj na snazi Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije (NN 133/13), koji definira otkupne cijene u ovisnosti o izvedbi, snazi sustava, te korištenju ili nekorištenju sličnih izvora obnovljih izvora energije na lokaciji.
  Detalji se nalaze u tablici ispod.

  IZVEDBA

  SNAGA

  OTKUPNA CIJENA

  (C)

  KOREKTIVNI FAKTOR

   (k1)

  UKUPNO

  (Ck=C x k1)

  INTEGRIRANE

  elektrane do uključivo 10 kW

  1,91 kn/kWh

  1,2

  2,292 kn/kWh

  elektrane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW

  1,70 kn/kWh

  1,1

  1,87 kn/kWh

  elektrane snage veće od 30 kW do uključivo 300 kW

  1,54 kn/kWh

  1,03

  1,5862 kn/kWh

  NEINTEGRIRANE

   

  RC

  /

  RC

  Koeficijent „k1“ odnosi se na korištenje sustava za pripremu tople vode i/ili grijanje
  pomoću obnovljivih izvora energije u jedinstvenom sustavu sunčeve kogeneracije.