Obnovljivi izvori energije


Kontakt

Autonomni fotonaponski sustavi

Autonomni sustavi su namijenjeni opskrbljivanju električnom energijom objekata i trošila koji nemaju mogućnost priključenja na javnu distributivnu mrežu. S tehničke strane, obično se radi o mrežnim sustavima kojima je priključena dodatna oprema.

Tako se autonomni sustavi obično sastoje od:
  • fotonaponskog generatora (fotonaponski moduli koji proizvode istosmjernu struju i obično su povezani u nizove – stringove),
  • izmjenjivača ili regulatora punjenja koji su zaduženi za pretvorbu istosmjerne električne energije u izmjeničnu, odnosno regulaciju napona i struja kojima se pune baterije respektivno,
  • baterija različitih kapaciteta i napona kojima je primarni zadatak pohrana električne energije za periode naoblake ili noći,
  • autonomnih izmjenjivača – invertera kojima je zadatak kemijsku energiju pohranjenu u baterijama isporučiti trošilima u vidu električne energije.

Ovakvi sustavi mogu, osim fotonaponskog generatora, imati implementirane i druge izvore energije (dizel generator, vjetrogenerator, gorive ćelije...), te se u tom slučaju onda nazivaju hibridnim autonomnim sustavima.