Energy Plus - Stvaranje dodane vrijednost kroz proces energetske obnove proizvodnih kapaciteta
Projektom „ENERGY PLUS - stvaranje dodane vrijednosti kroz proces energetske obnove proizvodnih kapaciteta“ doprinijet će se povećanju učinka korištenja energije u proizvodno-poslovnim prostorima prijavitelja kroz zamjenu dotrajale vanjske stolarije ugradnjom nove, izvedbu toplinske zaštitne ovojnice, obnovu plinske toplovodne kotlovnice te instalaciju fotonaponske elektrane. Izravnu korist od projekta imat će sami djelatnici koji će dobiti mogućnost rada u sigurnom i toplinski ugodnom okruženju te poduzeće kao cjelina kroz financijsku uštedu i izgradnju imidža društveno odgovornost poduzeća u zajednici.

Zamjenom postojeće dotrajale vanjske stolarije i bravarije ugradnjom nove te izvedbenom toplinske zaštite ovojnice nestambene zgrade iz 1990. godine na adresi Koprivnička 19, Ludbreg, u segmentu zamjene krovišta i izvedbe fasade vanjskih zidova, ostvarit će se propisani minimalni ukupni koeficijenti prolaska topline koji su trenutno na nezadovoljavajućoj razini. Druga ključna aktivnost u okviru predloženog projekta odnosi se na obnovu plinske toplovodne kotlovnice ugradnjom nove energetski učinkovite opreme. Postojeći sustav grijanja sastoji se od zastarjelih cirkulacijskih crpki s postojećim plinskim plamenikom iz 1992. godine te je modernizacija cijelog sustava neophodna s financijskog i tehnološkog gledišta. Naposljetku, predviđena je i izgradnja te u puštanje u pogon sunčane elektrane na krovištima triju zgrada korisnika, ukupne snage 100 Kw, čija implementacija će osigurati značajne energetske uštede. .

Ukupna vrijednost projekta: 3.746.536,81 HRK Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 3.437.129,49 HRK EU sufinanciranje projekta: 2.124.549,78 HRK Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2018. – 31.3.2019.

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru javnog poziva Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama (KK.04.1.1.01).

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Jadranka Magić
T: +385/42 404010
F: +385/42 404045
E-mail: jmagic@energyplus.hr

Poveznice:

www.strukturnifondovi.hr

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020


Ostanimo u kontaktu :)

Prijavite se na našu mailing listu i primajte novosti o našim proizvodima,
pratite napredak same LED tehnologije i
budite u toku o mogućnostima sufinanciranja od strane raznih državnih Fondova.

Prijava