Erneuerbare Energiequellen


Kontakt

Fotonaponski sustavi

Fotonaponski sustavi, ili kako je u zadnje vrijeme uvriježeno reći - sunčane elektrane, temelje se na proizvodnji električne energije iz energije Sunca koje našem plavom planetu isporučuje 15 tisuća više energije nego što čovječanstvo uspijeva konzumirati. Mogućnosti iskorištavanja ove energije mogu manje ili više varirati ovisno o slijedećim uvjetima:

· geografska širina,
· orijentacija fotonaponskog sustava,
· nagib fotonaponskog sustava.

Hrvatska je prema karti Europe općenito jedna od povoljnijih zemalja za iskorištavanje energije Sunca. Naravno da i unutar Hrvatske razlikujemo povoljnije i „manje povoljne“ lokacije za izgradnju fotonaponskih sustava ovisno o tome da li promatramo krajnji sjever ili jug zemlje. Osnovni element pretvorbe energije Sunčevog zračenja u električnu energiju jest fotonaponski modul. Ako se usredotočimo na kristalnu tehnologiju izrade fotonaponskih modula onda možemo biti precizniji i reći da je osnovni element modula zapravo ćelija. Ćelije, po načinu proizvodnje i svojoj kristalnoj strukturi, mogu se grubo razvrstati u monokristalne i polikristalne. Česta su pitanja o tome koja tehnologija je bolja jer svaka ima svoje komparativne prednosti i mane. U suštini je krajnjem korisniku razlika zanemariva i svodi se na laboratorijske rezultate i brojke iz tehničkih listova koje se mogu razlikovati u stotinkama osnovnih jedinica.

Post Title